slovenska matica

Bivši predsednik republike Borut Pahor je prejel častno članstvo v Slovenski matici

Predsednik Republike Slovenije v desetletju od 2012 do 2022 Borut Pahor je v vsem času svojega predsedniškega mandata podpiral Slovensko matico in se zavzeto vključil v prizadevanja za sprejetje posebnega zakona, s katerim ji je bila priznana njena zgodovinska vloga za krepitev slovenske (samo)zavesti, kulture in znanosti. Bil je častni pokrovitelj nekaterih dogodkov Slovenske matice in se jih je tudi aktivno udeleževal. Slovensko matico je s svojim nagovorom počastil tudi ob njeni 150-letnici in 155-letnici.

Ljubljana, 13. 9. 2023

Govori , Objave

Utemeljitev:

Predsednik Republike Slovenije od leta 2012 do leta 2022 gospod Borut Pahor je v svojem desetletnem mandatu z izrazito povezovalno in združevalno državniško držo, spoštljivim poklonom naši narodni zgodovini, kulturi in znanosti ter premišljevanjem o preteklosti in prihodnosti slovenstva poosebljal načela, ki jih je pred skoraj 160 leti ob svoji ustanovitvi potrdila Slovenska matica. In ta načela bivši predsednik republike Borut Pahor nič manj trdno, prepričljivo in strpno zagovarja tudi danes.

Slovenski matici, naši najstarejši dejavni kulturni in znanstveni ustanovi, je naklonil dragoceno pozornost tako ob njeni 150-letnici kot pet let pozneje, ob njeni 155-letnici, svoje spoštovanje do njene tradicije in njene intelektualne veličine pa potrdil tudi s sodelovanjem na nekaterih pomembnih simpozijih. Izkazal ji je posebno čast v svojih slavilnih govorih, v katerih je izpostavil Matičin nacionalni pomen, njeno intelektualno sredobežnost, njeno vlogo za razvoj slovenske znanstvene terminologije in jo označil za duhovno in vrednotno torišče. Poudaril je Matičino spoštovanje različnosti miselnih svetov ter njen pomen za krepitev odličnosti in uveljavljanje znanja. Imenoval jo je »trdna opora slovenskega naroda in njegove duhovne rasti«.

Vse to – dragoceni nosilec sredobežnosti, vrednotno torišče in duhovna opora – je bil v desetletnem predsedniškem mandatu Slovenkam in Slovencem, živečim na vseh celinah sveta, bivši predsednik republike Borut Pahor. S svojo sproščenostjo in neobremenjenostjo, odprtostjo do drugega in drugačnosti, s svojim nalezljivim optimizmom in vztrajnostjo, ko je treba rahljati okope miselne ozkosti in graditi mostove med nasprotujočimi si kulturnimi in političnimi bregovi, nas vse vztrajno nagovarja, da ustvarimo prostor sožitja in dialoga, da mora biti naša misel vedno prežeta tudi s kulturo srca, da moramo vsako svojo družbeno vlogo pospremiti s toplo roko pomoči in podpore.

Roko pomoči in podpore je bivši predsednik republike Borut Pahor Slovenski matici širokosrčno ponudil tudi ob sprejemanju posebnega zakona, s katerim ji je bila priznana njena zgodovinska narodotvorna vloga in delno urejen njen finančni status. Ni moč spregledati njegovih zaslug, da je bil Zakon o Slovenski matici v Državnem zboru Republike Slovenije sprejet z vsemi glasovi prisotnih. Tako je Slovenska matica še enkrat povezala Slovenke in Slovence.

Enako široko danes Slovenska matica odpira svoja vrata Borutu Pahorju, predsedniku Republike Slovenije od leta 2012 do leta 2022. S podelitvijo častnega članstva mu izrekamo globoko hvaležnost za vse zaslužno opravljeno delo in ga obenem vabimo, da v naši intelektualni sredini nadaljuje in vedno najde prostor za svoje neprecenljivo in dragoceno poslanstvo. To sta skrb za ohranjanje korenin slovenstva, iz katerih je zrasla naša država, in obenem tudi pozornost do vseh tistih mladih intelektualnih poganjkov, iz katerih bo na temeljih lepote in moči besede, spoštovanja različnosti in pristne želje po sožitju, vnetem iskanju luči razuma in večnih vrednotah humanizma in humanosti, narodnem ponosu in ljubezni do drugega izraščala prihodnost slovenske kulture in znanosti.

Govor bivšega predsednika republike, Boruta Pahorja:

Spoštovani gospod predsednik,
spoštovane dame in gospodje,

sprejmite, prosim, izraze moje iskrene hvaležnosti za čast, ki mi jo danes namenjate. Vsem se zahvaljujem za pozornost in naklonjenost.

Spoštovani,

v devetdesetih letih prejšnjega stoletja se je zdelo, da je glede slovenskega nacionalnega vprašanja nastopil konec zgodovine, da je z ustanovitvijo države vse pojasnjeno in rešeno.

Deloma je bilo tako sproščeno ozračje razumljivo in pričakovano. Slovenski narod se je z ustanovitvijo države konstituiral kot nacija, z demokratičnim razvojem države in njeno uvrstitvijo v mednarodno skupnost pa se je kljub nemiru v jugovzhodni soseščini počutil varno in brez eksistencialnih groženj. Na nek način vse to velja tudi danes, toliko bolj zavoljo našega polnovrednega članstva v EU in NATO, ker smo naposled postali del zahodnega sveta, k čemur smo stremeli od taborskega gibanja naprej, najbolj kratko in jedrnato pa je bilo to zapisano v majniški deklaraciji, ki jo je na Kongresnem trgu slovesno in pogumno prebral Tone Pavček.

Danes slovensko narodno vprašanje dobiva nova podvprašanja, ki so povezana z ohranitvijo in krepitvijo vsega, kar konstituira danes našo nacionalno istovetnost, od jezika do politične suverenosti.

Vse to pravim tudi zato, ker je Slovenska matica doslej odigrala vlogo pomembnega katalizatorja teh premišljevanj in stvarne ohranitve naše narodne povezanosti doma in v svetu, ter zato, ker na nek drugačen način to vlogo ohranja danes in tudi v prihodnje. Tega poslanstva ne smemo podcenjevati, moramo mu posvetiti potrebno pozornost in razumeti, da se sodobni izzivi za nacionalno istovetnost spreminjajo, na nek način pa se spreminja tudi način njihovega tematiziranja, tako za našo narodno skupnost, kot zlasti za matico.

Nobena slovenska ustanova, zlasti ne kulturna in znanstvena, nima tako dolge in slavne tradicije, kot Slovenska matica. Sodi med vogalne stebre naših narodnih prizadevanj za istovetnost in samostojnost. In kot sem dejal ob obeležitvi njene 150-letnice, je njena tradicija veličastna tudi po merilih širšega evropskega prostora.

Skozi čas zorenja slovenskega nacionalnega programa, do njegove uveljavitve in po tem do danes, je združevala mislece, ki so in skrbijo za slovensko intelektualno sredobežnost.

Zgodovinska neprekinjenost izpričuje trdnost te ustanove. Navsezadnje, Slovenska matica ostaja ustvarjalno torišče vsem vojnim vihram, režimom in državnim tvorbam navkljub.

Slovenska matica si je sama utrjevala in oblikovala vlogo duhovnega in vrednotnega torišča. Presegla je ukleščenost v dnevno politične dileme, realnost in delitve. Samo tako je lahko izoblikovala zdaj že skoraj 160-letno duhovno navzočnost nacionalne ustanove. Na to tradicijo smo ponosni vsi.

Zgodba Slovenske matice je tudi zgodba o viziji, od tiste na začetku, ko so slovenski velmožje, umetniki, kulturniki, izobraženci, trgovci in podjetniki verjeli v moč sodelovanja in v veljavo trajnega povezovanja z nami, do današnje, ko razmišljamo o krepitvi istovetnosti in povezovanju z nami v Združeni Evropi in globalnem svetu.

Zelo sem počaščen, da sem v tem času, v današnjih okvirih naših narodnih problemov in priložnosti in naših novih stremljenj prejel ta časten naziv. Razumem ga tudi kot odgovornost, da se po najboljših močeh trudim v okviru svojih možnosti s Slovensko matico sodelovati tudi poslej.

Še enkrat hvala in vsem vse najboljše.